PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Kerstnachtdienst Kerstnachtdienst

     



                   
 

 
 Kerstnachtdienst
 
In de tijd van Advent en Kerst denken we aan de komst van Jezus. December heeft daarom iets speciaals,
we denken aan de liefde van God, die zo van de wereld en van mensen houdt dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft.
 
Op 24 December vieren we dat tijdens de Kerstnachtdienst. Dat gebeurt ‘s avonds laat, de kerk is dan mooi
versierd. We hopen dat er veel belangstelling is van mensen die normaalgesproken niet naar de kerk komen.
Iedereen is van harte welkom.
 
Het thema dit jaar is ‘Het Licht schijnt voor alle mensen!’ Het goede nieuws van de liefde van God die we in
het kindje van Kerst zien, is voor iedereen bedoeld. Daar zingen we van en denken we over na met Kerst.
 
Het koor dit jaar is een vocalgroep, ‘Free Choice.’ Ze hebben al twee keer eerder een dienst in de Dorpskerk
opgeluisterd, onder andere met Pasen. De groep is klein, de muziek erg mooi.
 
De avond begint om 10 uur, u kunt al vanaf 9.30 uur de gezellig verlichte kerk binnenlopen.
 
Weet u welkom in de Dorpskerk!




 



 

 
Van harte welkom Van harte welkom



            Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorend tot de Protestanse Kerk in           
            Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

            Rockanje, gelegen aan de zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familiebadplaats
            en behoort tot de provincie Zuid-Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften en op kaarten
            melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft intrigerend om te weten
            dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in voor- en tegenspoed, rondom 
            het woord van God: de geopende Bijbel.
            En ook nu geloven we dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
            De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God.
           
Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dit Evangelie mogen 
            we geleid en geínspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven.
Blader op uw gemak
            door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.
           
Tegelijkertijd is het een handleiding zowel voor onze kerkleden als een ieder die zich bij onze gemeente
            betrokken voelt, dus ook voor de zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor geïnteresseerde
            inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt !
           
Vanzelfsprekend bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
            activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.


            Voor opmerkingen en suggesties voor de website houden we ons aanbevolen! 

 

 


                                                         Hervormde Gemeente Rockanje     |   contact    |

 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                             


                                                               



              De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen is gerestaureerd en
              opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd
              als Rooms Katholiek bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige lengtemaat van de dorpskern
              gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden" te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant ds. Hector Claaz, sindsdien zijn
              vele predikanten voorgegaan in Rockanje, zoals deze ook worden vermeld op de
              predikantenborden, die aan de kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd. Zo werd in 1640 de toren
              gesloopt en vervangen door een houten daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het
              kerkschip gerestaureerd. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit fraaie kerkgebouw
              plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst
              in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw van Rockanje het waard
              is om behouden te blijven!!  






 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
       
     
Willem de waalstraat 2
     3235 BV  Rockanje

     
         

   
         zondag 09.45 uur 
    

     
          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren...

 

      Vanuit de Pastorie 
                             meer

                 een nieuwe
 
             
Alpha-cursus  
                    mee doen


      Uit de kerkenraad

 

           Jeugdclub

         
         
  
 Kijk hier 
 

     
Ben jij een jongere nieuwsgierig
naar antwoorden op grote vragen
van het leven, dan is Youth Alpha
misschien iets voor jou
 
                           
meer info....

 


         
       ??   kijk ...........   !


        



 Vrouwengespreks-   

    groep ochtenden 
                   met lunch
  
         PCOB
                    uitnodiging                        
  Struinen door de duinen



  


 
      
 



       

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.